Niezawodne rozwiązania w zakresie spadków w Hiszpanii

Dbając o wszystko w Twoim imieniu

Kiedy posiadasz nieruchomość i inne aktywa w Hiszpanii, w pewnym momencie będziesz chciał zdecydować, kto będzie je dziedziczył. Prawo spadkowe w Hiszpanii działa w inny sposób niż w niektórych pozostałych krajach.

Sporządzenie hiszpańskiego testamentu może zagwarantować Ci, że Twoje życzenia zostaną zrealizowane zgodnie z Twoimi intencjami. Jeśli masz dokonać podziału majątku w Hiszpanii, proces ten może być trudny do zrozumienia.

Kluczowe elementy zawarte w naszej usłudze dziedziczenia:

Doradztwo i wsparcie od pierwszego dnia

Osobista opieka wyspecjalizowanego prawnika, który doradzi Ci w kwestii procesu i tego, czego możesz się spodziewać.

Obliczenie podatku spadkowego należnego od wszelkich aktywów.

Kontakt z naszym biurem poprzez e-mail lub przez telefon.

Możliwość śledzenia postępów na każdym etapie.

Doradztwo w trakcie trwania procesu i podejmowanie decyzji na przyszłość.

Usługi po podpisaniu aktu dziedziczenia

l

Zmiana nazwiska i założenie nowego konta bankowego.

Z

Zmiana nazwy w zakładach użyteczności publicznej oraz we wspólnocie właścicieli.

Rejestracja wszelkich zmian w Rejestrze Gruntów.

Zapłata podatku plusvalía za nieruchomość (podatek lokalny oparty na wzroście wartości gruntu).

Wszystkie procedury prawne związane z dziedziczeniem

Szybkie uzyskanie NIE przez spadkobiercę.

i

Organizacja pełnomocnictwa w Hiszpanii lub w swoim kraju, uzyskanie kopii testamentu.

Wszystkie tłumaczenia przysięgłe.

Legalizacja wszystkich zagranicznych dokumentów przed notariuszem.

Zorganizowanie odroczenia płatności podatku spadkowego, jeśli to konieczne.

l

Podpisanie dokumentów spadkowych na podstawie pełnomocnictwa przed notariuszem.

Zorganizowanie płatności podatku od spadku.

Wszystkie usługi administracyjne

Uzyskanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego.

i

Uzyskanie zaświadczenia o ostatniej woli.

Odzyskiwanie uprawnień z tytułu ubezpieczenia na życie.

Uzyskanie akt meldunkowych z urzędu miasta.

Usługi dodatkowe

Doradztwo i pomoc w zakresie rocznych hiszpańskich podatków od nieruchomości dla spadkobierców

Dokumentacja w celu przygotowania do sprzedaży nieruchomości

Jesteśmy ludźmi, którzy pracują dla ludzi

Świadczymy pełen zakres usług, którym możesz zaufać.